İNANÇ Transport , AB normlarına sahip öz mal ve tedarikçi filosu ile Türkiye den Avrupa’ya ve Türk Cumhuriyetleri’ne Avrupa Birliği ülkelerinden Ülkemize ve Türk Cumhuriyetleri’ne komple ve grupaj (parsiyel) uluslararası kara nakliyesi hizmeti vermekteyiz.
İNANÇ Transport, güçlü öz mal filosu ve kendi standardında tedarikçi filosu ile müşterilerine çift şoför ve alternatif güzergah uygulamaları sunabilmektedir.
İNANÇ Transport Almanya, Hollanda, Belçika ve Azerbaycan'da irtibat ofisleri ile hem bu ülkeler arasında hem de bu ülkelerin kendi toprakları dahilinde karayolu nakliye organizasyonu gerçekleştirilmektedir.

Nedenleri:

Hızlı küreselleşme ile birlikte Dünya tek bir Pazar haline gelmiş ., Büyük olan Firmalar avantajlarını kullanarak Daha büyük üretime, Daha Büyük pazarlara ve ürün geliştirmelere yönelmişlerdir. Üretimin ve Pazarların büyümesi ile Lojistik çözümlere ve Her geçen gün Taşımacılık faaliyetlerinin hızla artmasına sebep olmuştur. Artık ürünlerin hangi ülkelerde üretildikleri veya tüketildikleri önemini yitirmiş., Bulunabilirlik ve ucuz maliyet satın alma kriteri haline dönüşmüştür. Uluslar arası İthalat ve İhracat yüklerinin taşınmasında ülkemizden karayolu taşımacı lığının üstün yönleri bulunmaktadır . Yüklerin kapıdan kapıya taşınması,
İhracatın yapıldığı ülkelere çok hızlı ulaşması., Deniz ve Demiryolu araçlarına göre daha küçük kapasiteli olması, Daha az yatırım maliyetinin bulunması Ayrıca nakliye sektöründe daha esnek hareket imkanı bulunması nedeniyle Ülkemizde karayolu taşımacılık sektörünü hızla büyümüş.,Taşıt sayısını talebe göre hızla Artmıştır. Hız , Esneklik ve yatırım maliyeti Karayolu yük taşımacılığı diğer taşımacılık türlerine göre daha avantajlı bir hale getirmiştir.

Ülkemiz için uluslar arası kara nakliye sektörü sıradan bir sektör değildir., Uluslar arası kara taşımacılığı Doğu ile Batı arasında doğal bir köprü olarak uzanan Türkiye’nin yapmaya mecbur olduğu bir iştir. Bu ülkede uluslar arası kara taşımacılığı yapmamak, bu konudaki faaliyetleri Teşvik etmemek, Bu sektörün gelişmesine engel olmak en hafif tabiri ile ‘akıl dışılıktır. Bugün Tır’lar sanayileşmiş ülkelerdeki tüm eşya ticaretinin %75-80’ini taşımaktadır. Tır’lar her gün sanayileşmiş ülkelerde yaşayan her kişi için 50 veya 70.KĞ eşya taşımaktadır. Topluma karşı son derece duyarlı olan Karayolu taşımacılık sektöründe özellikle çevreye verilen zararları en aza indirgemek için çalışmalar Günden güne hız kazanmaktadır. Karayolu taşımacılığı gelişmekte olan ekonomiler için’ de hayati önem taşımaktadır. Avrupa Birliği Üyelik süreci sessiz sedasız devam ederken Karayolu Taşıma Sektörümüz hızla büyümektedir.

1. Ocak 1996 tarihinde yapılan Gümrük birliği anlaşması ile toplulukla Ülkemiz arasında malların serbest dolaşımı esası kabul edildi., Bu anlaşma ile Sanayi mallarımızın kalitesi ve üretimi artmaya., Tarım ürünleri hariç Sanayi mallarımız tüm AB ülke pazarlarında serbestçe dolaşmaya ve satılmaya başlamıştır .Bu anlaşmaya rağmen AB Türk araçlarına sınır engelleri, Taşıma kotaları, Sürücü Vize engelleri ve Ayrıca Araçların motor Normları konusunda engeller koymaktadır., Ülkemizin kalkınması için 1980 yılında girmiş olduğum Uluslar arası nakliye sektöründe 1990 yılında İNANÇ Transport Milletlerarası Nakliyat Limitet Şirketini kurarak devam etmekteyim.Made by Copyright 2010 © İnanç Transport Tüm Hakları Saklıdır .
Anasayfa  Kurumsal  | Hizmetlerimiz  | Referanslarımız   | Foto Galeri  | İletişim